Obvestila

 • Objavljeno dne 29.12.2021

  RAZPISI JAVNIH DRAŽB, k.o. Zgornja Šiška / naselje Mostec. Na podlagi pravnomočnih sklepov o prodaji premoženja smo objavili razpise javnih dražb. V naravi gre za shrambe in parkirna mesta. Vsi razpisi so objavljeni v zavihtku "Objave".

 • Objavljeno dne 18.11.2021

  PRODAJA PREMOŽENJA k.o. Zgornja Šiška / naselje Mostec. Obveščamo vas, da je sodišče dne, 18.11.2021 objavilo sklepe o prodaji premoženja na lokaciji k.o. Zgornja Šiška. V naravi gre za shrambe in parkirna mesta. Vsi sklepi so objavljeni v zavihtku "Objave".

 • Objavljeno dne 23.02.2021

  ZADNJI POZIV UPNIKOM za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in poziv upnikom za prijavo izločitvenih pravic. Izredno poročilo si lahko upniki preberejo v rubriki "Objave" in na portalu Ajpes.

 • Objavljeno dne 05.02.2020

  ZADNJI POZIV UPNIKOM za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in poziv upnikom za prijavo izločitvenih pravic. Izredno poročilo si lahko upniki preberejo v rubriki "Objave" in na portalu Ajpes.

 • Objavljeno dne 09.11.2018

  Obveščamo vas, da so objavljeni trije razpisi za zbiranje zavezujočih ponudb, en razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb in trije razpisi javnih dražb z zviševanjem izklicne cene. Vsi razpisi so objavljeni pod rubriko "OBJAVE".

 • Objavljeno dne 16.11.2017

  Obveščamo vas, da je objavljenih osem (8) razpisov za zbiranje zavezujočih ponudb. Rok za oddajo ponudbe poteče v petek, 19. 1. 2018. Vsi razpisi so objavljeni pod rubriko OBJAVE.

 • Objavljeno dne 28.10.2016

  Okrožno sodišče v Celju je dne 27.10.2016 objavilo 9 sklepov o prodaji premoženja. Spisek premoženja, ki je predviden za prodajo do konca leta 2016 je v zavihku "Aktivnosti" in "Izklicne cene pri prodajah".

 • Objavljeno dne 05.11.2015

  Upnike, ki še niso prijavili izločitvenega zahtevka v stečajnem postopku St 1392/2010 družbe Vegrad d.d. – v stečaju pozivamo, da svoj izločitveni zahtevek vložijo do 31. 12. 2015.V letu 2016 bomo pričeli s prodajo premoženja, kjer je v zemljiški knjigi (ZK) vpisan kot lastnik Vegrad d.d. – v stečaju.

 • Objavljeno dne 03.11.2015

  IZLOČITVENI ZAHTEVKI Obveščamo vas, da bomo v prvi polovici meseca novembra 2015 na sodišče oddali peti dodatni seznam izločitvenih zahtevkov.

 • Objavljeno dne 03.11.2015

  Obveščamo vas, da se je družba Vegrad d.d. - v stečaju dne 2. 11. 2015 preselila na novo lokacijo in sicer upravna stavba AERO d.d. - v stečaju, Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje.

 • Objavljeno dne 11.06.2015

  JAVNE DRAŽBE IN NZP Termini ogledov nepremičnin in opažne opreme, ki se bodo prodajale 15. in 16. 7. 2015 so objavljene v zavihtku "Objave".

 • Objavljeno dne 20.10.2014

  ANTARO MOSTE, Leskoškova cesta 9 e, Ljubljana. Ogled poslovnega prostora št. 28. E je vsak ponedljek od 10 do 12 ure po predhodni najavi na elektronski naslov info@vegrad.si

 • Objavljeno dne 09.09.2014

  Počitniška hišica v Termah Čatež, št. 67. Ogled počitniške hišice bo v petek, 19. 9. 2014 od 10.00 ure do 13.00 ure po predhodni najavi na telefonsko številko 03 896 21 10 - Nataša Čavš.

 • Objavljeno dne 09.09.2014

  Stara pošta v Mislinji. Ogled prostorov stare pošte v Mislinji, Šentlenart 24, Mislinja, bo v sredo, 17. 9. 2014 po predhodni najavi na telefonsko številko 03 896 21 10 - Nataša Čavš

 • Objavljeno dne 09.09.2014

  Samski dom v Ljubljani. Ogled prostorov v samskem domu Ljubljana, Ulica Vide Pregarčeve 34 je možen vsak četrtek od 10.00 do 13.00 po predhodni najavi na telefonsko številko 03 896 21 10 - Nataša Čavš.

 • Objavljeno dne 09.09.2014

  Poslovni prostor Kamnik, Ljubljanska cesta 4d , Kamnik. Ogled poslovnega prostora je možen vsak torek od 8.00 do 9.00 po predhodni najavi na telefonsko številko 03 896 21 10 - Nataša Čavš.

 • Objavljeno dne 08.09.2014

  Obveščamo vas, da bomo po odredbi Okrožnega sodišča v Celju ponovili javno dražbo Antaro Moste, poslovni prostor št. 28.E, na naslovu Leskoškova 9e, Ljubljana z izklicno ceno 54.000,00 €.

 • Objavljeno dne 16.05.2014

  Zaradi popravil na transformatorski postaji Vemont, nam je do odprave napake prekinjena dobava električne energije. Prosimo, da nas kontaktirate po elektronski pošti info@vegrad.si

 • Objavljeno dne 08.05.2014

  ANTARO MOSTE, Leskoškova cesta 9 e Ogled poslovnega prostora št. 28. E je ponovno v sredo, 7. 5. 2014 od 11 ure do 13 ure.