Objave

 • Zemljišče, k.o. Zgornja Šiška

  Objavljeno dne 04.05.2022

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe Mostec, lastništvo 1/1

  Objavljeno dne 04.05.2022

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče, k.o. Konjski vrh

  Objavljeno dne 04.05.2022

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe Mostec, lastništvo 3266/10000 (2. prodaja)

  Objavljeno dne 15.04.2022

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe Mostec, lastništvo 3266/10000

  Objavljeno dne 29.12.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirna mesta Mostec, lastništvo 3266/10000

  Objavljeno dne 29.12.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe Mostec, zap. št. shrambe 7-9, lastništvo 1/1

  Objavljeno dne 22.12.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe Mostec, zap. št. shrambe 4-6, lastništvo 1/1

  Objavljeno dne 22.12.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe Mostec, zap. št. shrambe 1-3, lastništvo 1/1

  Objavljeno dne 22.12.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče, k.o. Konjski vrh

  Objavljeno dne 22.12.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirna mesta Mostec, lastništvo 3266/10000

  Objavljeno dne 18.11.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe Mostec, lastništvo 3266/10000

  Objavljeno dne 18.11.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe Mostec, lastništvo 1/1

  Objavljeno dne 18.11.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče, k.o. Konjski vrh

  Objavljeno dne 18.11.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirni mesti - spodnja Šiška

  Objavljeno dne 13.05.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Sklop zemljišč, k.o. 1740 Spodnja Šiška

  Objavljeno dne 13.05.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče, k.o. 1736 Brinje I

  Objavljeno dne 13.05.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Polzela, parkirišča

  Objavljeno dne 13.05.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Sklop zemljišč, k.o. 964 Velenje

  Objavljeno dne 13.05.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirna mesta Mostec, k.o. 1739 Zgornja Šiška

  Objavljeno dne 13.05.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • POZIV UPNIKOM / VPIS V ZK

  Objavljeno dne 23.02.2021

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • POZIV UPNIKOM / VPIS V ZK

  Objavljeno dne 05.02.2020

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče k.o. Velenje

  Objavljeno dne 17.12.2019

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirni mesti - Spodnja Šiška

  Objavljeno dne 17.12.2019

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Polzela - parkirišča

  Objavljeno dne 17.12.2019

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Posamezni del stavbe Brinje

  Objavljeno dne 17.12.2019

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišča k.o. Velenje_okoli posameznih blokov_sklopi prodaje

  Objavljeno dne 25.04.2019

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Polzela - parkirišča

  Objavljeno dne 25.04.2019

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirna mesta - Spodnja Šiška, Ljubljana

  Objavljeno dne 25.04.2019

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Mozirje / posamezni deli - mansarda

  Objavljeno dne 25.04.2019

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče, k.o. Šmarje pri Jelšah

  Objavljeno dne 25.04.2019

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče k.o. Velenje_okoli posameznih blokov

  Objavljeno dne 15.11.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Moste Ljubljana

  Objavljeno dne 09.11.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirno mesto v Kamniku

  Objavljeno dne 09.11.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirno mesto - Spodnja Šiška, Ljubljana

  Objavljeno dne 09.11.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Polzela - parkirišča

  Objavljeno dne 09.11.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Mozirje / posamezni deli - mansarda

  Objavljeno dne 09.11.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče k.o. Velenje_dostop do hiše

  Objavljeno dne 09.11.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče, k.o. Šmarje pri Jelšah

  Objavljeno dne 09.11.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe, Zgornja šiška

  Objavljeno dne 07.06.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Šaleška_skupni deli, k.o. Velenje

  Objavljeno dne 07.06.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Moste Ljubljana

  Objavljeno dne 07.06.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • MOSTEC_SKLOP C

  Objavljeno dne 07.06.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišča k.o. Velenje_okoli posameznih blokov_sklopi prodaje

  Objavljeno dne 07.06.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišča k.o. Velenje_dostop do hiše

  Objavljeno dne 07.06.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišča k.o. Velenje_kategorizirane ceste

  Objavljeno dne 07.06.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Stari trg, Velenje_zemljišča

  Objavljeno dne 07.06.2018

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe, Zgornja šiška

  Objavljeno dne 16.11.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirno mesto v Kamniku

  Objavljeno dne 16.11.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Polzela - parkirišča

  Objavljeno dne 16.11.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirno mesto - Spodnja Šiška, Ljubljana

  Objavljeno dne 16.11.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Objekt Tržnica Šentjur

  Objavljeno dne 16.11.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Mozirje / posamezni deli - mansarda

  Objavljeno dne 16.11.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • MOSTEC_SKLOP C

  Objavljeno dne 16.11.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Blagovni znamki VEGRAD

  Objavljeno dne 16.11.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Stari trg, Velenje_poslovni prostori (5x)

  Objavljeno dne 16.08.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Stari trg, Velenje_poslovni prostor_nepohodno

  Objavljeno dne 16.08.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe, Zgornja šiška

  Objavljeno dne 02.06.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Polzela - parkirišča

  Objavljeno dne 02.06.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Mozirje / zemljišča okoli stavbe - parkirišča

  Objavljeno dne 02.06.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Mozirje / posamezni deli - mansarda

  Objavljeno dne 02.06.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Objekt Tržnica Šentjur

  Objavljeno dne 02.06.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirno mesto v Kamniku

  Objavljeno dne 02.06.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirna mesta - Spodnja Šiška, Ljubljana

  Objavljeno dne 02.06.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Spodnja Hudinja

  Objavljeno dne 02.06.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirišča Mostec / 6 prakirišč

  Objavljeno dne 02.06.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Kompleks Cerknica

  Objavljeno dne 10.04.2017

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Sklep o preizkusu terjatev - 6. dodatni seznam / izločitveni zahtevki

  Objavljeno dne 09.12.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče k.o. Šoštanj

  Objavljeno dne 23.11.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Shrambe, Zgornja Šiška, Ljubljana

  Objavljeno dne 23.11.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirna mesta - Spodnja Šiška, Ljubljana

  Objavljeno dne 23.11.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirna mesta Mostec - Koseški bajer, Ljubljana

  Objavljeno dne 23.11.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirno mesto v Kamniku

  Objavljeno dne 23.11.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče k.o. Levec

  Objavljeno dne 23.11.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče v Velenju

  Objavljeno dne 23.11.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišča v Velenju

  Objavljeno dne 23.11.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovni prostor Velenje - Stari trg 35

  Objavljeno dne 23.11.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • PRODAJA DO KONCA LETA 2016

  Objavljeno dne 28.10.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Stara uprava, Prešernova, Velenje

  Objavljeno dne 27.05.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Kompleks Cerknica

  Objavljeno dne 12.05.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Moste, parc. št. 870/3

  Objavljeno dne 22.03.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Delavnica in trgovina Bočna

  Objavljeno dne 22.03.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Šoštanj, parc. št. 906/1

  Objavljeno dne 22.03.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Sklop D, zemljišča k.o. Zgornja Šiška

  Objavljeno dne 22.03.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Transformatorska postaja Kovinarstvo z zemljiščem

  Objavljeno dne 22.03.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • ZADNJI POZIV ZA UREDITEV LASTNIŠTVA V ZEMLJIŠKI KNJIGI

  Objavljeno dne 17.03.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirna mesta Mostec

  Objavljeno dne 19.02.2016

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirišča Mostec

  Objavljeno dne 21.12.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Stara uprava, Prešernova, Velenje

  Objavljeno dne 21.12.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Arnovski gozd, posamezni deli stavbe kot celota

  Objavljeno dne 21.12.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Moste, parc. št. 870/3

  Objavljeno dne 21.12.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Šoštanj, parc. št. 906/1

  Objavljeno dne 21.12.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Šoštanj, parc. št. 1144/0

  Objavljeno dne 21.12.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Šoštanj, parc. št. 1143/0

  Objavljeno dne 21.12.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Kletni poslovni prostor Šoštanj

  Objavljeno dne 21.12.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Delavnica in trgovina Bočna

  Objavljeno dne 21.12.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Prevzem premoženja_KOMPLEKS CERKNICA

  Objavljeno dne 17.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • OBVESTILO - Ogled nepremičnin

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Opažna oprema v kompletu

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovni prostori, Arnovski gozd, Petrovče

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Privova, Nazarje

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Stara uprava, Prešernova, Velenje

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Samski dom Velenje

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Kamnolom TUF

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovna zgradba Maribor

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Parkirišča Mostec

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Vojnik

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče SKLOP 3 Gradbena operativa

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Kletni poslovni prostor

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Moste

  Objavljeno dne 11.06.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • POZIV ZA VPIS LASTNIŠTVA PREMOŽENJA V ZEMLJIŠKO KNJIGO

  Objavljeno dne 06.01.2015

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovni prostor Antaro Moste, št. 28.E

  Objavljeno dne 20.10.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • PREKLIC JAVNE DRAŽBE_Poslovni prostor v Kamniku

  Objavljeno dne 29.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovni prostor Antaro Moste, št. 34. E

  Objavljeno dne 16.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Opažna oprema

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Industrijski kompleks Montal

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Prostori stare uprave v Velenju

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Samski dom v Velenju

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Stara pošta v Mislinji

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Počitniška hišica v Čatežu

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Samski dom v Ljubljani, posamezni deli stavbe

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Kompleks Kamnolom TUF

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Kletni poslovni prostor Šoštanj

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovni prostor v Kamniku

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče Prihova

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Kompleks Selo - Paka pri Velenju_SKLOP 1 ŽELEZOKRIVNICA

  Objavljeno dne 08.09.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče v Kamniku (Kompleks Zarja Kovis Kamnik)

  Objavljeno dne 20.05.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Industrijski kompleks MONTAL, Šoštanj

  Objavljeno dne 16.05.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Zemljišče v Vojniku

  Objavljeno dne 16.05.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Industrijski kompleks Metleče

  Objavljeno dne 16.05.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovni prostor Lopan Mislinja št. 15. E

  Objavljeno dne 06.05.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovni prostor Dobrna

  Objavljeno dne 06.05.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Samski dom Velenje

  Objavljeno dne 06.05.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovni prostor, Antaro Moste št. 28.E

  Objavljeno dne 08.04.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Stara pošta v Mislinji, delež 58/100

  Objavljeno dne 01.04.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Samski dom v Ljubljani, posamezni deli stavbe

  Objavljeno dne 01.04.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovni prostor Lopan v Mislinji, št. 36.E

  Objavljeno dne 01.04.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Poslovni prostor, Antaro Moste št. 28.E

  Objavljeno dne 01.04.2014

 • Poslovni prostor v Kamniku

  Objavljeno dne 14.03.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi

 • Kletni poslovni prostor, Aškerčeva 5c, Šoštanj

  Objavljeno dne 08.03.2014

  Razpis v PDF obliki - prenesi